Reģistrēties

Niks:
Dzimums:
Norādi pareizi savu dzimumu!
E-pasts:
Publiski nav redzams
Dzimšanas dati:
Gads:Mēnesis:Diena:
Svars:Augums:
Es meklēju:Es vēlos:
Apraksti sevi:
Apraksti to, ko tu meklē:
Vēlams norādīt arī, ko tu
patiešām nemeklē
Parole:Paroles atkārtojums:
Reģistrēšanās izdarīšana nozīmē noteikumu zināšanu un piekrišanu tiem un ar to brīdi noteikumu zināšanas un ievērošanas pienākums gulstas uz lietotāja pilnā apmērā. Tev ir tiesības nereģistrēties!

Par personas datiem

Personas dati, kas nodoti pārzinim apstrādei ar augstāk ievadāmo lauku palīdzību, tiks izmantoti portāla ietvaros, lai nodrošinātu iepazīšanās pakalpojuma sniegšanu. Personas dati tiks apstrādāti, kamēr persona būs aktīvs portāla lietotājs. Lai anulētu atļauju apstrādāt personas datus, persona var dzēst savu profilu pati, vai arī nosūtīt lūgumu administrācijai. Gadījumā, ja persona nelietos portālu vairāk kā gadu, viņas dati tiks dzēsti. Personas dati būs pieejami publiski trešajām personām, tai skaitā - meklētājiem, piemēram - Google.

Personas datu pārzinis SIA "Incrinity", reģ.nr. 40103828241, tel. 29211622, adrese Apes iela 5a-49, Rīga, LV-1039, e-pasts [email protected]

Pirms reģistrējies, lūdzu izlasi lietošanas noteikumus!


Lietošanas noteikumi | Administrācija | Biežāk uzdotie jautājumi